[ программа ] таап: [ Сөз ]

✎ жаз: (программа таап: ‘✎’), кийинки.
✎ жаз: (программа таап: ‘Q’), кийинки.
Oоба
Жок