[ Файл ] тизмеси: [ Сөз ]

☞ x ≔ Файл тизмеси: жер /usr games.
✎ жаз: x, кийинки.
тизме ← ((карта жаңы) койду:‘folder’ эле:‘type’, койду:‘..’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘file’ эле:‘type’, койду:‘supertuxkart’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘file’ эле:‘type’, койду:‘steam’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘file’ эле:‘type’, койду:‘lbreakout2’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘file’ эле:‘type’, койду:‘cowthink’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘file’ эле:‘type’, койду:‘peg-e’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘folder’ эле:‘type’, койду:‘.’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘file’ эле:‘type’, койду:‘lutris’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘file’ эле:‘type’, койду:‘lbreakout2server’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘file’ эле:‘type’, койду:‘cowsay’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘file’ эле:‘type’, койду:‘gnome-mahjongg’ эле:‘file’) ; ((карта жаңы) койду:‘file’ эле:‘type’, койду:‘swell-foop’ эле:‘file’)