[ зат ] жооп: [ Сөз ]

☞ x ≔ зат жаңы.
x боюнча: ‘жооп:’ эмне: { :a
↲ (a + ‘!’).
}.
✎ жаз: x abc.
abc!