[ Сөз ] белги

☞ x ≔ ‘123’ белги.
✎ жаз: x, кийинки.
тизме ← ‘1’ ; ‘2’ ; ‘3’