[ Oоба же жок ] = [ Oоба же жок ]

✎ жаз: (Oоба = Жок), кийинки. Жок