Citrine/VI | Manual

[ Sách ] tại: [ Vật ]

☞ x ≔ Sách mới.
x đặt: ‘a’ tại: ‘b’.
x đặt: ‘xxx’ tại: ‘yyy’.
✎ viết: (x tại: ‘b’), dừng lại.
✎ viết: (x yyy), dừng lại.
✎ viết: (x ? ‘b’), dừng lại.
a
xxx
a