[ Sách ] có: [ Vật ]

☞ x ≔ Sách mới.
x China: ‘CN’, Russia: ‘RU’.
✎ viết: (x có: ‘CN’), dừng lại.
✎ viết: (x có: ‘NL’), dừng lại.
Thật
Sai