[ Mã ] lỗi: [ Vật ]

{
khối mã này lỗi: ‘xxx’.
} nắm lấy: { :e
✎ viết: e.
}, Bắt đầu.
xxx