Citrine/VI | Manual

[ Loạt ] ← [ Vật ]

☞ x ≔ Loạt ← 1 ; ‘2’ ; Sai ; Không.
✎ viết: x, dừng lại.
Loạt ← 1 ; ‘2’ ; Sai ; Không