Citrine/VI | Manual

[ Sách ] mục

☞ x ≔ Sách mới.
x aaa: ‘bbb’, ccc: ‘ddd’.
✎ viết: x mục, dừng lại.
Loạt ← ‘ccc’ ; ‘aaa’