Citrine/VI | Manual

[ Sách ] đặt: [ Vật ] tại: [ Vật ]

☞ x ≔ Sách mới.
x đặt: ‘aaa’ tại: ‘bbb’.
✎ viết: x, dừng lại.
(Sách mới) đặt:‘aaa’ tại:‘bbb’