Citrine/VI | Manual

[ Vật ] không?

✎ viết: Vật không?, dừng lại. Sai