[ Vật ] bằng: [ Vật ]

☞ x ≔ Vật mới.
☞ y ≔ Vật mới.
☞ z ≔ x.
✎ viết: ( x bằng: y ), dừng lại.
✎ viết: ( x bằng: z ), dừng lại.
✎ viết: ( x = y ), dừng lại.
✎ viết: ( x = z ), dừng lại.
✎ viết: ( x ≠ y ), dừng lại.
✎ viết: ( x ≠ z ), dừng lại.
Sai
Thật
Sai
Thật
Thật
Sai