Citrine/VI | Manual

Không

☞ x ≔ Không.
✎ viết: x không?, dừng lại.
Thật