Sách

☞ x ≔ Sách mới.
x
aaa: ‘a’,
bbb: 1,5,
ccc: Thật.
✎ viết: x bbb, dừng lại.
1,5