[ Obyek ] pada: [ Téks ] ngalakukeun: [ Kode ]

☞ q ≔ Obyek anyar.
q pada: ‘abc:’ ngalakukeun: { :p
⚿ abc ≔ p.
}.
q pada: ‘abc’ ngalakukeun: {
↲ ⚿ abc.
}.
☞ a ≔ q anyar abc: ‘123’.
✎ nulis: a abc, eureun.
123