[ Kode ] kasalahan: [ Obyek ]

{
blok blok ieu kasalahan: ‘xxx’.
} nyekel: { :e
✎ nulis: e.
}, lalumpatan.
xxx