[ Kode ] diatur: [ Téks ] nilai: [ Obyek ]

☞ x ≔ { ✎ nulis: (⚿ q + ‘!’), eureun. }.
x diatur: ‘q’ nilai: ‘123’.
x lalumpatan.
123!