[ Program ] kasalahan: [ Téks ]

Program kasalahan: ‘123’.


~$ x.ctr 2>1
123
~$_