[ Obyek ] recursive

☞ r ≔ Obyek anyar.
r pada: ‘∞’ ngalakukeun: { :x
✎ nulis: x, eureun.
(x < 3) leres: { ⛏ recursive ∞ (x + 1). }.
}.
r ∞ 1.
1
2
3