[ Téks ] karakter: [ Nomer ]

✎ nulis: (‘.☘.’ karakter: 2), eureun.