[ Boolean ] henteu

✎ nulis: Leres henteu, eureun.
✎ nulis: Palsu henteu, eureun.
✎ nulis: Leres henteu henteu, eureun.
✎ nulis: Palsu henteu henteu henteu, eureun.
Palsu
Leres
Leres
Leres