[ Nyarios ] tambahkeun: [ Nomer ]

☞ x ≔ Nyarios anyar.
✎ nulis: x, eureun.
x tambahkeun: 6 kadua.
✎ nulis: x, eureun.
x tambahkeun: 5 menit.
✎ nulis: x, eureun.
x tambahkeun: 4 jam.
✎ nulis: x, eureun.
x tambahkeun: 3 dinten.
✎ nulis: x, eureun.
x tambahkeun: 2 sasih.
✎ nulis: x, eureun.
x tambahkeun: 1 sataun.
✎ nulis: x, eureun.
2023-12-29 15:07:39
2023-12-29 15:07:45
2023-12-29 15:12:45
2023-12-29 19:12:45
2024-01-01 19:12:45
2024-03-01 19:12:45
2025-03-01 19:12:45