[ Obyek ] pasualan: [ Obyek ] ngalakukeun: [ Kode ]

☞ x ≔ ‘**’.
x
pasualan: ‘*’ ngalakukeun: { ✎ nulis: 1. },
pasualan: ‘**’ ngalakukeun: { ✎ nulis: 2. },
pasualan: ‘***’ ngalakukeun: { ✎ nulis: 3. }.
✎ eureun.
2