[ Boolean ] nuluykeun

{ :i
(i > 10 jeung: i < 15) nuluykeun.
✎ nulis: i, eureun.
} × 20.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
20