[ Kode ] sedengkeun: [ Kode ]

☞ x ≔ 0.
{ x tambahkeun: 1. } sedengkeun: { ↲ (x < 6). }.
✎ nulis: x, eureun.
6