Kode

☞ x ≔ { :a :b :c ↲ a + b + c. } panawaran: 1 sareng: 2 sareng: 3.
✎ nulis: x, eureun.
6