[ Program ] [ Téks ]: [ Téks ]

✎ nulis: (Program ✎: ‘AAA’), eureun.
✎ nulis: (Program Program: ‘test’), eureun.
Palsu
Leres