[ Program ] [ Téks ]

✎ nulis: Program Obyek, eureun.
✎ nulis: Program Dream, eureun.
Leres
Palsu