[ Boolean ] jumlah

✎ nulis: Leres jumlah, eureun.
✎ nulis: Palsu jumlah, eureun.
1
0