[ Boolean ] jeung: [ Boolean ]

☞ x ≔ ( 2 > 1 ) jeung: ( 3 > 2 ).
☞ y ≔ ( 2 > 1 ) jeung: ( 2 > 3 ).
✎ nulis: x, eureun.
✎ nulis: y, eureun.
Leres
Palsu