[ Obyek ] ngabales: [ Téks ] sareng: [ Téks ] sareng: [ Téks ]

☞ x ≔ Obyek anyar.
x pada: ‘ngabales:sareng:sareng:’ ngalakukeun: { :a :b :c
↲ (a + b + c).
}.
✎ nulis: (x abc: ‘def’ ghi: ‘jkl’), eureun.
abc:ghi:defjkl