[ Obyek ] ngabales: [ Téks ] jeung: [ Téks ]

☞ x ≔ Obyek anyar.
x pada: ‘ngabales:jeung:’ ngalakukeun: { :a :b
↲ (a + b).
}.
✎ nulis: (x abc: ‘def’), eureun.
✎ nulis: x a ‘bc’, eureun.
abc:def
abc