[ Boolean ] téks

✎ nulis: Leres téks, eureun.
✎ nulis: Palsu téks, eureun.
Leres
Palsu