[ Tişt ] bersivdan: [ Nivîstok ]

☞ x ≔ Tişt nşh.
x on: ‘bersivdan:’ do: { :a
↲ (a + ‘!’).
}.
✎ nivîsîn: x abc.
abc!