[ Rêzek ] jiberhevxistin: [ Block ]

☞ x ≔ Rêzek ← 2 ; 1 ; 3.
x jiberhevxistin: { :a :b ↲ a < b.}.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
Rêzek ← 3 ; 2 ; 1