[ Erê/Na ] berdewamkirin

{ :i
(i > 10 û: i < 15) berdewamkirin.
✎ nivîsîn: i, rawestan.
} × 20.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
20