[ Lîsteyek ] [ Nivîstok ]: [ Tişt ]

☞ x ≔
Lîsteyek nşh
aaa: 11,90,
bbb: 12,99,
ccc: 13,00.
✎ nivîsîn: ( x ? ‘aaa’ ), rawestan.
✎ nivîsîn: ( x ccc ), rawestan.
11,9
13