Dosî

☞ f ≔ Dosî nşh: (Cîhê pelê /tmp: ‘test.txt’).
f nivîsîn: ‘test’.
☞ q ≔ Dosî nşh: (Cîhê pelê /tmp: ‘test.txt’).
✎ nivîsîn: q xwendin, rawestan.
test