[ Dosî ] nivîstok

☞ x ≔ Dosî nşh.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
☞ y ≔ Dosî nşh: (Cîhê pelê /tmp: ‘a.txt’).
✎ nivîsîn: y, rawestan.
[File (no path)]
/tmp/a.txt