[ Bername ] dîtin: [ Nivîstok ]

✎ nivîsîn: (Bername dîtin: ‘✎’), rawestan.
✎ nivîsîn: (Bername dîtin: ‘Q’), rawestan.
Erê
Na