[ Tişt ] bersiv: [ Nivîstok ] û: [ Nivîstok ]

☞ x ≔ Tişt nşh.
x on: ‘bersiv:û:’ do: { :a :b
↲ (a + b).
}.
✎ nivîsîn: (x abc: ‘def’), rawestan.
✎ nivîsîn: x a ‘bc’, rawestan.
abc:def
abc