Lîsteyek

☞ x ≔ Lîsteyek nşh.
x
aaa: ‘a’,
bbb: 1,5,
ccc: Erê.
✎ nivîsîn: x bbb, rawestan.
1,5