[ Rêzek ] + [ Rêzek ]

☞ x ≔ Rêzek ← 1 ; 2.
☞ y ≔ Rêzek ← 3 ; 4.
☞ z ≔ x + y.
✎ nivîsîn: z, rawestan.
Rêzek ← 1 ; 2 ; 3 ; 4