[ Rêzek ] kêmtirîn

☞ x ≔ Rêzek ← 8 ; 4 ; 2 ; 16.
☞ y ≔ x kêmtirîn.
✎ nivîsîn: y, rawestan.
2