[ Jimare ] heta?

✎ nivîsîn: 2 heta?, rawestan.
✎ nivîsîn: 3 heta?, rawestan.
Erê
Na