[ Lîsteyek ] têketin

☞ x ≔ Lîsteyek nşh.
x aaa: ‘bbb’, ccc: ‘ddd’.
✎ nivîsîn: x têketin, rawestan.
Rêzek ← ‘ccc’ ; ‘aaa’