[ Nivîstok ] ≤ [ Nivîstok ]

✎ nivîsîn: (‘abc’ ≤ ‘def’), rawestan.
✎ nivîsîn: (‘def’ ≤ ‘abc’), rawestan.
Erê
Na