[ Jimare ] > [ Jimare ]

✎ nivîsîn: 8 > 7, rawestan.
✎ nivîsîn: 7 > 8, rawestan.
Erê
Na