[ Evdem ] jimare

☞ x ≔ Evdem nşh.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
✎ nivîsîn: x nivîstok, rawestan.
✎ nivîsîn: x jimare, rawestan.
2023-12-29 15:07:37
2023-12-29 15:07:37
2023-12-29 15:07:37